Sanctioned Events & TD

**sanctioned td oraz sanctioned events będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 roku**

SANCTIONED TD

Kim jest SANCTIONED TD?

SANCTIONED TD może zostać każda osoba, która jest członkiem Stowarzyszenia Roundnet Poland. Zostaje ona zaakceptowana przez odpowiedni organ Stowarzyszenia Roundnet Poland. Dzięki tej roli osoba ta może zorganizować turniej SANCTIONED. Osoba ta jest w pełni odpowiedzialna za organizację turnieju.

Jaki jest tego cel?

Stworzyliśmy rolę SANCTIONED TD aby ujednolicić i postawić pewne wymagania co do organizacji turnieju. Chcemy aby każdy turniej stał na najwyższym poziomie organizacyjnym i posiadał pewne niezmienne standardy. Wymagania dla SANCTIONED TD zostały opracowane na podstawie doświadczeń z ostatnich lat oraz tak aby zapewnić zawodnikom jak największy komfort gry aby mogli skupić się na najważniejszych aspektach. Chcemy również aby turnieje, które będą brane pod uwagę do rankingu Roundnet Poland stały na najwyższym poziomie oraz były organizowane w tej samej formule, aby ranking był jak najbardziej miarodajny.

Chcesz zostać SANCTIONED TD?

SANCTIONED EVENT

Czym są SANCTIONED EVENT’s?

Są to turnieje organizowane przez SANCTIONED TD, na których zawodnicy mają możliwość zdobycia punktów do rankingu Roundnet Poland. Co za tym idzie mają możliwość otrzymania powołania do kadry narodowej.

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SANCTIONED EVENT?

WYMAGANIA DLA SANCTIONED TD ORAZ FORMAT SANCTIONED EVENT