Zasady roundnet

Nie wiesz jak grać na świeżo kupionym zestawie Spikeball? Grasz w roundnet na regułach poznanych od znajomych?
Poniżej umieszczamy zestaw podstawowych reguł, a wkrótce rozszerzymy je o oficjalne zasady turniejowe uznawane przez Spikeball Roundnet Association i European Roundnet Association

PODSTAWY

Wyjściowe pozycje graczy pokazane są na rysunku 1: 2 na 2 graczy.
• Piłka powinna być napompowana tak, aby mieć między 29 – 30 cm obwodu.
• Napięcie siatki powinno być takie samo na całej powierzchni. Piłka zrzucona z
wysokości 90 cm powinna odbić się na wysokość 30 – 46 cm.
• Zwycięzca gry w papier, kamień i nożyczki wybiera serwis/odbiór lub stronę po której zaczyna.

W CZASIE GRY:

• Wszyscy gracze z wyjątkiem odbierającego muszą stać w odległości minimum 213 cm od siatki. Gracz odbierający może stać w dowolnej odległości od siatki.
Po uderzeniu uderzenia piłki przez serwującego wszyscy gracze mogą się dowolnie poruszać.
• Posiadanie piłki między zespołami zmienia się w momencie odbicia się piłki od siatki.
• Drużyna ma do dyspozycji trzy dotknięcia piłki w czasie każdego posiadania.
• Gracze ustalają pomiędzy sobą kolejność serwisu, która będzie obowiązywać w czasie meczu.
– Kolejność można zmieniać między kolejnymi setami tego samego meczu
• W celu wyeliminowania czynniku wiatru i/lub słońca gracze mogą zmieniać swoje
startowe pozycje o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

4 podstawowe zasady gry

czteroosobowa gra spikeball

2 na 2 graczy

Gra zespołowa 2 vs 2 . Piłka zostaje wprowadzona do gry za pomocą serwisu.

Gra dookoła siatki, trampoliny Spikeball

gra 360º

Po serwie gracze mogą poruszać się w dowolnym miejscu bez żadnych stron ani granic.

3 uderzenia w piłeczkę spikeball

3 uderzenia

Gracze muszą naprzemiennie odbijać piłkę, maks. do trzech razy aby piłka odbiła się od siatki.

 

punktacja w roundnet

PUNKTACJA

Punkty liczone są, gdy piłka uderza w obręcz, ziemię lub odbija się więcej niż raz od siatki.

PUNKTACJA

• Punkt może być zdobyty zarówno przez drużynę serwującą jak i odbierającą.
• Mecz (lub set) zazwyczaj jest rozgrywany do 11, 15 lub 21 punktów.
Na turniejach organizator decyduje o długości meczów.
• Mecz musi być wygrany różnicą dwóch punktów, o ile zasady turnieju lub umowa między graczami nie stanowi inaczej. Wymiana kończy się przyznaniem punktu jednej z drużyn gdy:
– Piłka dotknie ziemi lub trzy kontakty nie wystarczą, aby została celnie uderzona w siatkę.
– Piłka w jakimkolwiek momencie dotknie obręczy, również przy serwisie
(zasada nie dotyczy uderzeń „roll-up”, patrz rozdział Wymiany).
– Piłka po dotknięciu siatki spada ponownie na siatkę lub obręcz.
– Piłka wyraźnie przetoczy się po siatce.

Serwis

• Jeżeli punkt zdobyła drużyna odbierająca, następny serwis należy do gracza według ustalonej na początku kolejności. Jeżeli punkt zdobyła drużyna serwująca, wówczas serwuje ten sam gracz, ale zamienia się miejscami ze swoim partnerem/partnerką, tak aby odbierał innym gracz drużyny przeciwnej.
Odbierający stoi naprzeciwko osoby serwującej. W momencie gdy wszyscy są gotowi do zaczęcia gry, odbierający może poprawiać swoją pozycję i przesuwać się bez ograniczeń.
• Serwis może być wykonany z dowolną siłą; krótkie serwisy są dozwolone.
• Jeżeli serwujący popełni dwa błędy serwisowe punkt zdobywa drużyna obierająca. Naruszenie którejkolwiek z poniższych zasad jest uznawane jako błąd serwisowy:
– Serwujący przed uderzeniem piłki musi ją podrzucić na minimum 5cm..
– Jeżeli Serwujący podrzucił piłkę, musi ją uderzyć.
– Upuszczenie, złapanie lub nie trafienie w piłkę jest uznawane za błąd serwisowy.
– Stopy Serwującego muszą w całości znajdować się za linią serwisu (jeśli jest narysowana) lub przynajmniej 213cm (7 stóp) od siatki w momencie uderzenia piłki.
Serwujący może dotknąć lub przekroczyć linię serwisową dopiero po zademonstrowaniu utrzymania równowagi po akcji serwisowej za linią 213cm od siatki (7 stóp).
– Serwujący nie może pochylić się ani upaść do przodu w celu uderzenia bliżej siatki.
– Serwujący, może wykonać jeden krok w dowolnym kierunku. Jedna ze stóp staje się piwotową i nie może być ruszona z ziemi. Gdy druga stopa zostanie postawiona na ziemi, serwujący również nie może jej podnieść, aż do zakończenia akcji serwisowej.
– Piłka po serwisie nie może odbić się wyżej niż na wysokość ramion obierającego, stojącego w pozycji atletycznej( lekko zgięte kolana). Nie ma ograniczeń w kątach wykonania serwisu.
–  Drużyna odbierająca może również zdecydować się na kontynuowanie gry bez komunikowania błędu serwisowego.
– Piłka powinna czysto odbić się od siatki.
– Jeśli piłka odbiła się w nieprzewidywalny sposób (sytuacja określana jako „pocket”) i/lub uderza w siatkę aby później przetoczyć się i dotknąć obręczy (sytuacja określana jako „roll-up”) drużyna odbierająca może powiedzieć „błąd serwisowy” przed drugim kontaktem z piłką lub jej kontaktem z ziemią. Drużyna odbierająca może również zdecydować się na kontynuowanie gry bez komunikowania błędu serwisowego.
• Jeśli piłka uderzy w fragment siatki znajdujący się blisko serwującego (sytuacja określana jako „near-net”) zazwyczaj odbija się mocno i nisko, ale bez nieprzewidywalnej zmiany kierunku – serwis jest uznawany za poprawny.
• Jeśli serwis nie trafi w siatkę, uderzy bezpośrednio w obręcz lub piłka po odbiciu się spadnie ponownie na siatkę lub obręcz, punkt zdobywa drużyna odbierająca.

WYMIANY

• Kontakty z piłką muszą następować naprzemiennie między zawodnikami tej samej drużyny. Dwa kontakty z piłką tego samego zawodnika z rzędu powodują stratę punktu.
• Piłka musi być wyraźnie uderzona – nie wolno jej łapać, ani utrzymać kontaktu zbyt długo („niesiona”).
• Piłka musi być uderzona jedną częścią ciała.
– Piłki nie wolno uderzać dwoma rękami.
• Jeśli piłka uderza bezpośrednio w siatkę, a następnie odbija się od obręczy lub spada ponownie na siatkę wymiana kończy się punktem dla drużyny odbierającej.
• W czasie wymiany (po serwisie) każde nietypowe odbicie (np. pocket), które nie dotyka obręczy jest zgodne z zasadami i nie przerywa wymiany.
• Uderzenie, które trafia w siatkę, a piłka dotyka obręczy bezpośrednio po kontakcie z siatką (np. roll-up) jest traktowane jako pocket, a nie jako bezpośrednie uderzenie w obręcz.
• Jeśli drużynom nie udaje się porozumieć w kwestii danego uderzenia i jego zgodności z zasadami, należy powtórzyć punkt.

PRZEWINIENIA

• Pamiętaj: bezpieczeństwo graczy jest najważniejsze.
• Broniący zawodnik musi umożliwić drużynie będącej w posiadaniu piłki jej swobodne rozgrywanie.
• Jeśli zawodnik atakujący zderzy się z zawodnikiem broniącym, lub pozycja broniącego uniemożliwi rozegranie piłki, gracz atakujący może powiedzieć „hinder” na skutek czego punkt rozgrywany jest jeszcze raz.
• Następujące przewinienia powodują utratę punktu:
– Broniący zawodnik zagrywa piłkę poza swoją kolejnością.
– Zawodnik uderza piłką w siebie lub partnera z drużyny.
– Drużyna broniąca nie była w stanie odebrać piłki, punkt powinien zostać przyznany drużynie atakującej.
– Zawodnik dotyka którykolwiek z elementów trampoliny (siatka, obręcz, nogi) przesuwając go lub zmieniając trajektorie lotu piłki.