Komitety

KOMITETY

czym są?

Komitety przede wszystkim powstały aby usprawnić pracę Stowarzyszenia Roundnet Poland i rozdzielić zadania poszczególnym osobom. Wyodrębniliśmy 7 obszarów, które na chwilę obecną są kluczowe w funkcjonowaniu Stowarzyszenia. Naszym celem jest aby każdy z obszarów miał swojego lidera, który będzie w pełni odpowiedzialny za dany obszar. Każdy lider będzie pracował na podstawie umowy o wolontariacie oraz uzyska zaświadczenie o wykonanym wolontariacie. To lider będzie w pełni odpowiadał za swój obszar jednak może również tworzyć swój zespół, którego członkowie nie muszą być wolontariuszami. Nie mniej jednak jeśli będą chcieli zostać wolontariuszami w danym obszarze jest taka możliwość. A więc jakie obszary wyróżniliśmy i jakie są główne cele i zadania danych komitetów?

wyróżnione obszary oraz ich cele/zadania

🌐social media

➡️ tworzenie treści na Facebooka

➡️ tworzenie treści na Instagrama

➡️ tworzenie grafik

👤członkostwo

➡️ przyjmowanie członków Stowarzyszenia Roundnet Poland

➡️ kontrola aktywnej listy członków

➡️ praca nad rozwojem pakietu korzyści dla członków Stowarzyszenia

🎓edukacja

➡️ prowadzenie zajęć oraz promocja Roundnet w szkołach

➡️ stworzenie podręcznika z zasadami gry i zestawem ćwiczeń dla nauczycieli

📄🔎zasady gry oraz obserwatorzy

➡️ edukowanie społeczności z zakresu zasad gry

➡️ wprowadzenie do Polski roli obserwatorów

📈ranking

➡️ kontrolowanie oraz aktualizacja rankingu

➡️ praca nad ulepszeniem rankingu

📣promocja

➡️ promocja Roundnet w mediach

➡️ pojawianie się na wszelkiego rodzajach targach

➡️ kontakt z mediami

🏆sanctioned td & event

➡️ przyjmowanie SANCTIONED TD

➡️ akceptacja turniejów SANCTIONED

➡️ praca nad rozwojem i jakością turnieju w Polsce

zostań liderem komitetu

Chcesz mieć realny wpływ na pracę Stowarzyszenia i razem z nami tworzyć Roundnet Poland wypełnij poniższy formularz i zostań liderem wybranego komitetu 🙂 Jeśli masz pytania pisz do nas na maila ([email protected])